top of page
046-firstbeat-press-adobergb-2323_edited.png

DIEPERLIGGENDE INZICHTEN VOOR MEDEWERKERSONTWIKKELING ONTHULD DOOR HET LICHAAM

Gratis webinar

De inzichten die Sander Gremmen met je gaat delen, zullen je verrassen omdat ze niet voortkomen uit wat medewerkers zeggen, maar uit de data (d.m.v. sensoren) die hun lichaam communiceert. Dit leidt tot diepere en eerlijkere inzichten. Ontdek hoe tegenslagen en jeugdtrauma's invloed kunnen hebben op stressniveaus, zelfs als medewerkers zich er vaak niet bewust van zijn. Leer hoe dit effect heeft op vitaliteit, leiderschapskwaliteit en de houding tijdens vergaderingen. Ontdek ook de impact van persoonlijkheidseigenschappen op het ervaren van het eigen lichaam. Dit zal je helpen om medewerkersonderzoeken met een genuanceerdere blik te bekijken. Sander besteedt ook veel aandacht aan het beter begrijpen van emoties, aangezien het uiten van emoties zowel kan bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers als deze ondermijnen. Hij toont ook aan wanneer medewerkers beter niet kunnen mediteren of ademhalingsoefeningen kunnen doen.


Sander Gremmen is de oprichter van Crystal Clarity en één van de adviseurs. Crystal Clarity is marktleider op het gebied van wetenschappelijk onderbouwde metingen met behulp van kleine sensoren en het geven van advies aan medewerkers. Ons doel is om deelnemers binnen drie maanden een betere verbinding met hun lichaam te laten ervaren door middel van het gebruik van data. Onze trajecten zijn gericht op het ontwikkelen van talenten, leiderschap en het welzijn van medewerkers. De klanten van Crystal Clarity zijn grote nationale en internationale organisaties.

bottom of page